Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Craig Redmond (Captive Animals Protection Society): Last in the pecking order: Captive birds in English zoos (2013)

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα εδώ
This report interprets and summarises the main findings of an investigation researched and written by Craig Redmond on behalf of the Captive Animals Protection Society. The full report, including a comprehensive outline of methodology and detailed analysis of data entitled 'Birds in zoos in England: An assessment of welfare, Conservation and Education (2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου