Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

Νόμος 4039/2012: Άρθρο 12: Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου