Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

Marino, Lilienfeld, Malamud, Nobis, Brogliod: Do Zoos and Aquariums Promote Attitude Change in Visitors? A Critical Evaluation of the American Zoo and Aquarium Study

orca whales in captivity
φωτο

by Lori Marino (a),
Scott O. Lilienfeld (a), Randy Malamud (b), Nathan Nobis (c), Ron Brogliod (d)

a Emory University
lmarino@emory.edu
b Georgia State University
c Morehouse College
d Arizona State University

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.
Περίληψη
Οι ζωολογικοί κήποι και τα ενυδρία αυτοπροβάλονται ως κέντρα που παρέχουν εκπαίδευση στο κοινό τους και σώζουν την άγρια ζωή. Μια πρόσφατη μελέτη, η οποία διενεργήθηκε από την Αμερικανική Ένωση Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων (American Zoo and Aquarium Association, ΑΖΑ) (Falk et al., 2007), παρουσιάζεται ως η πρώτη που αποδεικνύει ότι οι επισκέψεις σε ζωολογικούς κήπους και ενυδρεία επιδρούν θετικά στην συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στα ζώα. Στο άρθρο αυτό αποδεικνύουμε αν τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι σωστά τεκμηριωμένα αναλύοντας την ορθότητα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε.
Συμπεραίνουμε ότι η μελέτη των Falk et al., (2007) έχει τουλάχιστον έξι μεθοδολογικά ατοπήματα που υπονομεύουν την ορθότητα των συμπερασμάτων. Έτσι δεν απομένει κάποια απόδειξη για τον ισχυρισμό ότι οι ζωολογικοί κήποι και τα ενυδρεία συμβάλλουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς, της μόρφωσης ή του ενδιαφέροντος για την προστασία της φύσης στους επισκέπτες τους. Περαιτέρω έρευνα σε ορθή μεθοδολογική βάση συνιστάται.


Abstract
Modern-day zoos and aquariums market themselves as places of education and conservation. A recent study conducted by the American Zoo and Aquarium Association (AZA) (Falk et al., 2007) is being widely heralded as the first direct evidence that visits to zoos and aquariums produce long-term positive effects on people’s attitudes toward other animals. In this paper, we address whether this conclusion is warranted by analyzing the study’s methodological soundness.
We conclude that Falk et al. (2007) contains at least six major threats to methodological validity that undermine the authors’ conclusions. There remains no compelling evidence for the claim that zoos and aquariums promote attitude change, education, or interest in conservation in visitors, although further investigation of this possibility using methodologically sophisticated designs is warranted.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου