Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Αρκτούρος: Διαχείριση αιχμάλωτων ζώων (18/7/2011)


Του Λάζαρου Γεωργιάδη*
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ συμμετέχει στη διαμόρφωση και διαβούλευση του νόμου σχετικά με τις θεματικές της ειδικότητάς του, τα άγρια αιχμάλωτα ζώα και την απαγόρευση εισόδου και λειτουργίας τσίρκων με ζώα στην Ελλάδα. Σημαντικοί προβληματισμοί υπάρχουν για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή οδηγία για την θεσμοθέτηση, αδειοδότηση και επιθεώρηση των ζωολογικών κήπων στην Ελλάδα. Και στα δύο αυτά μεγάλα θέματα ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δραστηριοποιείται ενεργά στις διαδικασίες διαβούλευσης, συνεργάζεται με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και ασκεί συνεχή πολιτική πίεση με βασικούς στόχους:
 1.  Να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο προκειμένου η Ελλάδα να αποτελέσει την 3η ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τσίρκο με ζώα έτσι όπως αρμόζει σε μια χώρα που παράγει πολιτισμό σε διεθνές επίπεδο. Προβληματικά παραμένουν αρκετά σημαντικά εδάφια του νομοσχεδίου με κύριο σημείο αναφοράς την μη ολοκληρωτική κατάργηση της χρήση των ζώων σε θεάματα. Πάγια θέση του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ είναι η κατάργηση της χρήσης των ζώων ως θέαμα και κάθε είδους παραστάσεων με ζώα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση.
 2. Να εφαρμοσθεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους ζωολογικούς κήπους με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων που παραμένουν σε αιχμαλωσία με αναγωγή της ευζωίας των ζώων σε βασικό στόχο της διαχείρισής τους και θέσπιση κανόνων και προδιαγραφών έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι πέντε βασικές ελευθερίες των ζώων:
 • Επαρκής ποσότητα και ποιότητα τροφής και νερού
 • Διαβίωση σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον
 • Υγιής διαβίωση χωρίς τραυματισμούς και ασθένειες
 • Ελευθερία κίνησης και έκφρασης υγιούς συμπεριφοράς
 • Ελευθερία από το φόβο και το άγχος
3.  Η αλλαγή των αιτιών της διατήρησης των άγριων ζώων σε αιχμαλωσία με:
 • την ανάσχεση και τελική εξάλειψη της απώλειας ζώων από το φυσικό περιβάλλον
 • την εξάλειψη της χρήσης των ζώων για διασκέδαση και ικανοποίηση της περιέργειας των ανθρώπων
 • την οριστική εξάλειψη μορφών αιχμαλωσίας όπως η αρκούδα χορεύτρια, οι πλανόδιες παραστάσεις με ζώα, κλπ
 • τη φιλοξενία άγριων ζώων μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον με ταυτόχρονο έλεγχο της αναπαραγωγής τους.
 • τη διατήρηση και αναπαραγωγή ειδών της άγριας πανίδας σε αιχμαλωσία μόνο σε περιπτώσεις θεμιτής επανεισαγωγής, στο φυσικό περιβάλλον και ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών, τηρώντας αυστηρά τις προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί από τη διεθνή κοινότητα (IUCN) και ενισχύοντας τους  μηχανισμούς για την αυστηρή εφαρμογή της σύμβασης CITES ώστε να γίνεται ουσιαστικός ο έλεγχος της εισαγωγής ξενικών ειδών στην Ελλάδα.

  * Ο Λάζαρος Γεωργιάδης είναι Γενικός Διευθυντής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

  Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου