Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

Leilani Munter: Set Them Free, Into The Wild (2011)


I am a volunteer for Ric O'Barry's Dolphin Project currently in Taiji, Japan documenting the dolphin slaughter uncovered in the Oscar winning documentary The Cove. Today a Taiji policemen asked me, "Do you fight for other animals, or just dolphins?" So after the drive boats came in without dolphins, I sat down and made this video.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου